Wie zijn wij?

Het Thematisch Netwerk Werk en Inkomen is actief op alle terreinen die met werk en inkomen te maken hebben. Dit gaat om het aan het werk krijgen en houden van mensen, maar ook om het verstrekken van uitkeringen aan mensen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of ouderdom. Aangezien de post Sociale Zaken en Werkgelegenheid een grote post op de begroting is, is er reden genoeg om te zorgen, dat we zoveel mogelijk mensen aan het werk houden om het aantal uitkeringen te beperken, maar ook dat we aan mensen die niet kunnen werken, wel een redelijke uitkering kunnen verschaffen.

Een diversiteit aan onderwerpen komt bij dit netwerk aan de orde. Te denken valt aan: Participatiewet, WW, WIA, arbeidsmarktbeleid, integratiebeleid, AOW en pensioen.

Als je affiniteit hebt met bovenstaande onderwerpen of er meer over wil weten, stuur dan een mailtje naar: secretaris@werkeninkomen.vvd.nl